LandingPage-MO-Logo-01
LandingPage-1920x480 (3)
2020december.jpg

3 SPÔSOBY, AKO VYHRAŤ

Vyžrebovaný bude jeden šťastný výherca a jeho výhrou bude Samsung Galaxy Buds+ vybavený s jeho obľúbeným produktom Mobile Outfitters!

ZAPOJ SA IHNEĎ!   
Obdobie súťaže sa začína 1. Decembra a končí 29. Decembra 2020 o 23:59 Východného Času. Zapoj sa pomocou odkazov nižšie. Šancu na výhru získaš za každý Tvoj Registrovaný Produkt, za Napísanie Recenzie alebo za Follow na Instagrame.

Register Your Product
200090 S20 Bumper Social 1080x1080
Write a Review
LandingPage-123_02-1
Follow Us on Instagram
LandingPage-123_03-1


Oficiálne Pravidlá

Oprávnenosť: Účastníci musia byť starší ako 18 rokov. Zamestnanci Mobile Outfitters LLC, partneri Mobile Outfitters, zamestnanci partnerských spoločností a autorizovaných predajcov nie sú oprávnení vyhrať. Okrem toho nemôžu vyhrať ani bezprostrední rodinní príslušníci alebo členovia domácnosti uvedených strán. Pre účasť nie je potrebný žiadny nákup. Súťaž je neplatná, ak to zákon zakazuje alebo obmedzuje.

Sponzorstvo: Súťaž a ceny sponzoruje spoločnosť Mobile Outfitters LLC, ktorá má sídlo na Main Street 3901 B, Suite 106, Philadelphia, PA 19127. Súťaž nie je sponzorovaná, schválená alebo spravovaná spoločnosťou lnstagram ani žiadnou inou spoločnosťou. Sponzor bude udeľovať výhry, tak ako to je opísané v týchto oficiálnych pravidlách.

Súhlas s pravidlami: Zapojením do tejto súťaže sa účastník („vy“), zaväzuje dodržiavať oficiálne pravidlá a rozhodnutia sponzora, ktoré sú vo všetkých ohľadoch úplne a bezpodmienečne záväzné. Sponzor si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, odoprieť, alebo diskvalifikovať akékoľvek zapojenie do súťaže podľa vlastného uváženia sponzora. Zapojením do súťaže dávate súhlas s konečným a záväzným rozhodnutím sponzora v súvislosti s touto súťažou.

Obdobie a spôsob zapojenia: Účastníci musia urobiť jeden z nasledujúcich krokov pre zaradenie do mesačnej súťaže: 1) Zaregistrovať svoj produkt značky Mobile Outfitters na webovej stránke moutfitters.com, 2) Napísať recenziu pre Mobile Outfitters na Reviews.io alebo 3) Sledovať @mobileoutfitters na Instagrame od 1. Decembra 2020 do 29. Decembra 2020. Súťaž sa ukončí 29. Decembra 2020 o 23:59 hod. Východného Času.

Cena: Cenou súťaže bude Jeden (1) Samsung Galaxy Buds+, v hodnote 149.99 USD. Výherca si navyše môže vybrať a vybaviť, vyhrané zariadenie Samsung Galaxy Buds+, jedným (1) produktom Mobile Outfitters v hodnote 39,99 USD.

Losovanie a oznámenie výhercov: Výherca bude vylosovaný a vyhlásený 30. Decembra 2020 na lnstagram Live na profile @mobileoutfitters o 11:15 hod. východného času. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom poskytnutého e-mailu a/alebo prostredníctvom Súkromnej Správy na lnstagrame. Ak do troch pracovných dní nedostaneme žiadnu odpoveď, bude vybraný nový výherca a predchádzajúci výherca stratí všetky práva na výhru. Výherca si musí prevziať výhru osobne do 15. Januára 2020 v preferovanej prevádzke Mobile Outfitters, výhra je neprenosná. Výherca tejto súťaže súhlasí s tým, aby boli nasnímané fotografie a videá vo chvíli prevzatia výhry a následne použité v akejkoľvek marketingovej kampani spoločnosťou Mobile Outfitters LLC, partnermi a autorizovanými predajcami spoločnosti Mobile Outtitters.